احداث 75 کیلومتر خط لوله "16 زیرزمینی تا پالایشگاه بندرعباس

احداث 75 کیلومتر خط لوله "16 زیرزمینی تا پالایشگاه بندرعباس